KONYA İŞ KADINLARI DERNEĞİ 23.03.2007 tarihinde kurulmuştur. Derneğimizin kuruluş amacı, kadınların iş dünyasında ki statülerini sağlamlaştırmak, kadın girişimci sayısını artırmak, mevcut kadın girişimcileri güçlendirmek amacıyla kadın girişimci derneklerinin yürütmekte oldukları faaliyetlere destek olmak ,böylece ülke ekonomisine katkılarını artırmak, kadın girişimcilerin kendi aralarındaki işbirliği ve dayanışmanın geliştirilmesi amacına yönelik faaliyetlerde bulunmak, bu çerçevede kadınlara istihdam yaratacak girişimcilere destek olmak, kadın girişimcilerin karşılaştıkları güçlüklerin aşılması amacıyla düzenlenen faaliyetleri yürütmek ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak, kadın girişimcilerin bölgesel örgütlenmesine bilgi, tecrübe ve eğitim gibi destekler sağlayarak girişimci kadınların sayısını artırmak .kadının ülke genelinde sosyal, kültürel, ekonomik hayattaki ve karar mekanizmalarında konumunu güçlendirmeye yönelik olarak maddi ve manevi yardım ve destekte bulunmaktır. Misyonumuz iş kadınlarını yaşamın her alanında aktif ve söz sahibi hale getirmek, kadının ekonomik ve sosyal statüsünü güçlendirmek ve ayrıca Türk ve Dünya Ekonomisinde ki yerini güçlendirmektir. Vizyonumuz, İş kadınlarının Türk ve Dünya Ekonomisinde ki yerini geliştirmek, kadınların tüm karar süreçlerinde etkin rol aldığı bir Türkiye oluşturmaktır.

Üyelerimiz