Malumdur ki, her sahada olduğu gibi toplum hayatında dahi VAZİFE TAKSİMİ vardır. Bu umumi vazife taksimi arasında kadınlar kendilerine ait olan vazifeleri yapacakları gibi, toplumun refahı, saadeti için elzem olan umumi mesaiye de dahil olacaklardır.

Üyelerimiz